Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС)

Кафедра здійснює освітню, методичну, організаційну та наукову діяльність в галузі мікропроцесорних технологій і систем.

Викладає дисципліну «Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС» з такими модулями:

  • «Моделювання цифрових сигналів засобами MATLAB і VHDL»;
  • «Мікроконтролери»;
  • «ПЛІС» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей університету у циклі загальної та спеціальної фахової підготовки.

Наукові напрями кафедри:

  • проектування пристроїв на мікроконтролерах і програмованих логічних інтегральних схемах;
  • моделювання цифрових сигналів;
  • завадостійкості  радіолокаційних систем спостереження повітряного простору.
Ірина Вікторівна Свид

Зав. кафедри

Ірина Вікторівна Свид

Завідувач кафедри мікропроцесорних технологій і систем, член НМР, член Асоціації випускників ХНУРЕ, головний редактор видання "Радіотехніка", член НТР, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

корпус «З», 4 поверх,
кімн. 38з, 40з

+38 (057)702-02-29
d_mts@nure.ua

mts.nure.ua