Кафедра іноземних мов

Свій відлік історія кафедри іноземних мов веде від 1943 р. Кафедра є обслуговуючою кафедрою, що забезпечує викладання іноземних мов студентам Харківського національного університету радіоелектроніки всіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр, а також аспірантів та здобувачів. Діяльність кафедри реалізується за такими напрямами.


Навчально-методична робота

Удосконалення практичного курсу іноземних мов, забезпечення його комунікативного спрямування (впровадження та реалізація навчальної програми з іноземних мов у світлі Болонського процесу; забезпечення процесу викладання іноземних мов навчально-методичними матеріалами; видавнича діяльність).

Інноваційні методи викладання іноземних мов (удосконалення раціональної структури практичних занять з розвитку навичок усного мовлення; методи складання практичних завдань з розвитку навичок усного мовлення для студентів І-ІІ курсів; використання технічних засобів навчання; використання автентичних аудіо – та  відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови; модернізація навчально-технічного обладнання кафедри; доповнення бази даних тестових завдань для вступного іспиту до магістратури з дисципліни: “Іноземна мова”; методика використання навчальних матеріалів з іноземної мови на основі ІТ-технологій).


Організаційно-методична робота реалізується у формі науково-методичних семінарів для викладачів кафедри; роботи над дисертаціями, публікаціями, звітами; консультацій з аспірантами / здобувачами тощо. Колектив кафедри постійно працює над підвищенням свого професійного рівня: на кафедрі проводяться семінари з методики викладання іноземних мов, організовуються стажування та інші заходи. Робочі контакти з міжнародними установами стали традиційними, що допомагає викладачам кафедри збагачувати свій методичний арсенал. Впродовж існування кафедри її працівники опікуються розробкою та вивченням новітніх методик викладання іноземних мов, впроваджують їх у навчальний процес.

Михайло Петрович Сукнов

Зав. кафедри

Михайло Петрович Сукнов

Завідувач кафедри іноземних мов, член НМР, кандидат педагогічних наук, доцент

Контакти

Ауд. 233-236, 331

+38(057)702-13-49

d_fl@nure.ua

flang.nure.ua