Науково-дослідний центр інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем і технологій (НДЦ ІІРЕСТ)

Науково-дослідний центр займається дослідженнями за напрямками: обробка радіолокаційних сигналів; технології обробки сигналів глобальних навігаційних супутникових систем для точного позиціонування; інформаційно-аналітична діяльність зі збору, аналізу, узагальнення та класифікації об’єктів радіомоніторингу, радіоелектронних засобів та їх радіовипромінювань; розробка нових технологій, заснованих на комбінованій дії електромагнітної енергії НВЧ-діапазону, кавітації, резонансної магнітоакустичнії обробці та інших видів впливу фізичних полів на матеріали й об’єкти; розробка технологій в галузі альтернативної енергетики.

У складі центру 4 проблемних науково-дослідних лабораторії:

  • радіолокаційних систем спостереження;
  • супутникових технологій навігації та високоточного позиціонування;
  • радіомоніторингу і обробки радіотехнічної інформації;
  • електронних і нетрадиційних енерготехнологій.

У Центрі працюють 25 наукових співробітника, в тому числі 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, 1 аспірант, 5 молодих вчених, які закінчили аспірантуру.

Із них:

ПНДЛ радіолокаційних систем спостере­ження – 8;

ПНДЛ супутникових технологій навігації та високоточного позиціонування – 6;

ПНДЛ радіомоні­торингу і обробки радіотехнічної інформації – 7;

ПНДЛ електронних і нетрадиційних енерготехнологій – 8.

Наукові школи:

  • Статистична теорія антен. Керівник – гол.наук. співроб., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України Шифрін Яків Соломонович;
  • Адаптивна просторово-часова обробка сигналів на тлі перешкод на основі адаптивних решітчастих фільтрів. Керівник – гол. наук. співроб., д-р техн.наук, проф. Леховицький Давід Ісакович;
  • GNSS технології точного позиції-вання і навігації. Керівник – вед.научн.співроб. канд.техн.наук Жаліло Олексій Олександрович.
Олександр Іванович Дохов

Науковий керівник

Олександр Іванович Дохов

Завідуючий лабораторією НДЦ ІІРЕСТ, заступник головного редактора видання «Прикладна радіоелектроніка»

Контакти

кімн. 42-4

+38 (057) 702-16-79

srciirest@nure.ua

oleksandr.dokhov@nure.ua