Давід Ісаакович Леховицький

Давід Ісаакович Леховицький
Головний науковий співробітник ПНДЛ радіолокаційних систем спостереження, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1967 р. – закінчив Харківський авіаційний інститут, спеціальність – ″технічна експлуатація авіаційного радіообладнання″;

1967–1979 рр. – інженер, старший інженер ВІРТА ім. маршала Говорова Л.А.;

1979–1993 рр. – старший науковий співробітник ВІРТА та Харківського військового університету (ХВУ);

1993–2003 рр. – провідний науковий співробітник наукового центру ХВУ;

З 2003 р. – провідний, головний науковий співробітник НДЦ інтегрованих інформаційних систем і технологій ХНУРЕ, науковий керівник “Проблемної науково–дослідної лабораторії радіолокаційних систем спостереження”

1976 р. – кандидат технічних наук;

1988 р – старший науковий співробітник;

1998 р. – доктор технічних наук;

2000 р. – професор.


Освітня діяльність

Науковий керівник 19 успішно захищених кандидатських дисертацій.


Наукова діяльність

Головний напрямок наукової діяльності – адаптивна просторово –  часова обробка сигналів на тлі завад різного фізичного походження в інформаційних системах різного призначення.

Створив та очолює новий науково – технічний напрямок – адаптивна просторово-часова обробка сигналів на основі адаптивних решітчастих фільтрів.

Головні наукові результати відносяться до теорії та техніки адаптивного захисту від завад, методів використання апріорної інформації для підвищення ефективності адаптивної обробки, статистичного аналізу надрозділяючих методів просторово –  часового спектрального аналізу.

Співавтор трьох книжок, в тому числі – двох видань Довідника «Радиоэлектронные системы: основы построения и теория″  1997 р. та 2007 р., автор та співавтор понад 200 наукових статей та тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях, 34 винаходів та 4 патентів, в тому числі втілених в серійну техніку.

Науковий керівник теоретико – експериментальних досліджень, планових та ініціативних НДР, офіційний опонент по кандидатських та докторських дисертаціях, член спеціалізованої вченої ради по присудженню вчених ступенів харківського авіаційно-космічного університету, член редколегії журналів “Прикладная радиоэлектроника” та “Известия ВУЗОВ. Радиоєлектроника”.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Запрошений доповідач на пленарних засіданнях та керівник кількох секцій міжнародних науково – технічних конференцій.


Публікації та патенти

Більше 200 публікацій. 34 авторських свідоцтва та 4 патенти.