Олексій Олександрович Жаліло

Олексій Олександрович Жаліло
Провідний науковий співробітник ПНДЛ "Супутникових технологій навігації та високоточного позиціонування», кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

alexey.zhalilo@nure.ua

ORCID iD

Scopus

Author ID: 24479847300

 

 

 

Освіта та кар’єра

1972-1978 рр. – Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут” (ХАІ) ім. М.Є. Жуковського. Радіотехнічний факультет, спеціальність – радіоелектронні пристрої, кваліфікація – радіоінженер

1981-1984 рр. – Цільова очна аспірантура ХАІ. Захистив дисертацію у 1984 р., отримав науковий ступінь кандидата технічних наук по спеціальності “Радіоелектронні пристрої та системи”.

У 1989 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника.


Наукова діяльність

З 1985 року працював в області розробки способів і засобів супутникової навігації і геодезії, спеціалізованих радіовимірювальних систем координатно-часового забезпечення з використанням сигналів GNSS.

З 1997 р – проектування регіональних і локальних функціональних доповнень (диференціальних підсистем) GNSS, включаючи спеціалізовані контрольні станції (КС) забезпечення категорійних інструментальної посадки повітряних суден, а також багатофункціональні мережі КС для цілей точної навігації, геодезичних та кадастрових зйомок, траєкторних вимірювань.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2012-2014 рр. – участь у проекті «Поширення EGNOS на Східну Європу: застосування» («EGNOS extension to Eastern Europe: applications» – EEGS2), що виконувався в рамках Сьомої рамкової програми Євросоюзу


Публікації та патенти

Опубліковано 106 наукових робіт (37 публікацій в науково-технічних журналах, співавтор монографії, 47 доповідей на конференціях), отримав 21 авторське свідоцтво на винаходи. 11 наукових робіт увійшли в міжнародну наукометричну базу SCOPUS.