Освітня програма Прикладна математика

Випускники освітньої програми Прикладна математика є фахівцями в області математичного моделювання, обчислювальної математики, математичного програмування, розробки алгоритмів та структур даних, розробки та супроводу програмного забезпечення, а також вміють коректно формулювати математичну постановку задачі, спираючись на предметну галузь і обирати метод її вирішення.

Вміння і компетенції, якими буде володіти магістр за освітньою програмою Прикладна математика:

1. Розробка та дослідження математичних моделей об’єктів, систем, процесів і технологій.

2. Висунення гіпотез щодо поведінки моделей, емпірично перевіряти справедливість моделі, систематизувати отримані результати, застосовувати математичний апарат.

3. Обґрунтування оптимальності прийнятих рішень.

4. Розробка алгоритмів та програмне забезпечення, створення програмної документації.

5. Проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналіз та обробка даних, аналіз отриманих результатів.

Випускник за освітньою програмою Прикладна математика може працювати в області математики, та інформаційних технологій:

1. 2121.1 Науковий співробітник (математика).

2. 2121.2 Математик (прикладна математика).

3. 2121.2 Математик-аналітик з дослідження операцій.

4. 2132.2 Розробники комп’ютерних програм.

5. 2132.2 Прикладний програміст

6. 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

7. 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.

Випускники спеціальності прикладна математика можуть працювати Game Developer, архітекторами ПО, розробниками баз даних, адміністраторами баз даних, WEB Developer, тестувальниками (QA), системними адміністраторами, розробниками систем автоматизації (ERP, CRM, BI), консультантами систем автоматизації, Software Engineer, фахівцями з аналізу і обробки даних (Data Scientist), iOS-розробниками, Android-розробниками, Embedded-програмістами, Юзабіліті-фахівцями, корпоративними архітекторами пО, системними програмістами, Sales менеджерами, Machine learning engineer, архітекторами інтернету речей (IoT architect), QA-інженерами науки про дані (Data science QA), адміністраторами обчислювальних мережі.

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Прикладна математика» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Прикладна математика» (2018)