Євланов Максим Вікторович

02.03.2018

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Євланов Максим Вікторович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – професор кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України.

Назва дисертації: «Моделі, методи та інформаційна технологія розробки архітектури складних інформаційних систем на основі функціональних вимог».

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології.

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України, (пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, тел. (052) 702-10-16).

Науковий консультант – Левикін Віктор Макарович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України).

Офіційний опонент – Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Міністерство освіти і науки України).

Офіційний опонент – Тесля Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України).

Офіційний опонент – Мороз Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, декан технічного факультету (Університет митної справи та фінансів, м Дніпро, Міністерство освіти і науки України).

Автореферат 10/03/2017 Дисертація Відгук_1 Відгук_3 Відгук_2