Валід Ахмед Махмуд Альрефаі

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Валід Ахмед Махмуд Альрефаі

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелiнiйних динамічних систем з конкурентною взаємодією»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Наумейко Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)

Офіційний опонент – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем та технологій (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Автореферат 14/09/2016 Дисертація 07/10/2016 Відгук_1 Відгук_2