Сергієнко Олег Юрійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сергієнко Олег Юрійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – стажист кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського
національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Розвиток теорії та удосконалення систем автономної навігації мобільних наземних роботів в недетермінованих середовищах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-016)
Науковий консультант – Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Биков Віктор Миколайович, д.т.н., с.н.с., професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України)
Офіційний опонент – Піза Дмитро Макарович, д.т.н., професор, директор Інституту інформатики та радіотехніки (Запорізький національний технічний
університет МОН України)
Офіційний опонент – Полярус Олександр Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України)

Автореферат 26/12/2017 Дисертація 16/01/2018 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3