Савочкін Дмитро Олександрович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Савочкін Дмитро Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри радіотехніки і телекомунікацій Севастопольського національного технічного університету МОН України

Назва дисертації – «Розвиток методів просторової локалізації об’єктів на базі технології радіочастотної ідентифікації», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні і телевізійні системи

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна 14; тел. (057) 7021-013)

Науковий керівник – Гімпілевич Юрій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки і телекомунікацій (Севастопольський національний технічний університет МОН України)

Офіційний опонент – Величко Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обробки радіосигналів (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Офіційний опонент – Лошаков Валерій Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат 12/08/2015 Дисертація 15/09/2015 Відгук_1 Відгук_2