Міжнародна асоціація випускників Харківського національного університету радіоелектроніки

Міжнародна асоціація випускників Харківського національного університету радіоелектронікиГромадська організація «Міжнародна асоціація випускників Харківського національного університету радіоелектроніки, далі – «Асоціація», є громадською організацією, створеною фізичними особами на основі єдності їх інтересів з метою спільної реалізації мети та завдань.

Головною метою діяльності Асоціації є підвищення міжнародного рейтингу ХНУРЕ.

Мета діяльності Асоціації:

– створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів ХНУРЕ;

– сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів стратегічного розвитку ХНУРЕ.

Завданнями діяльності Асоціації є:

– шляхом становлення авторитетної постійно діючої громадської організації випускників сприяти зростанню престижу ХНУРЕ, як одного з провідних навчальних закладів України і світової спільноти університетів;

– сприяти професійному зростанню випускників ХНУРЕ, створювати умови для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності; створювати умови для спілкування випускників, студентів і викладачів університету, забезпечивши інформаційний обмін серед випускників;

– зберігати та примножувати вічні духовні цінності, що мають стати орієнтиром для забезпечення наступності у традиціях майбутніх поколінь випускників ХНУРЕ;

– сприяти поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, зміцненню зв’язків і відносин ХНУРЕ з іншими навчальними закладами України та іноземних держав;

– налагоджувати партнерські зв’язки та відносини Асоціації з підприємствами, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями України та іноземних держав.

 

ВИДАТНІ ВИПУСКНИКИ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

 

Анкета члена ГО “Міжнародна асоціація випускників ХНУРЕ”

Кирило Львович Хрустальов

Президент Асоціації випускників

Кирило Львович Хрустальов

Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Президент Асоціації випускників ХНУРЕ, Учений секретар НТР, кандидат технічних наук

Контакти

alumni@nure.ua