Редакційна колегія видання "Проблеми телекомунікацій"