Електронне наукове фахове видання “Проблеми телекомунікацій”

Електронне наукове фахове видання «Проблеми телекомунікацій» засновано Харківським національним університетом радіоелектроніки в 2010 році. Реєстрація в ВАК України: Постанова № 2-05/2 від 10.03.2010.

Основні рубрики журналу:

 • загальносистемні проблеми телекомунікацій; математичне моделювання телекомунікаційних систем (ТКС), мереж та окремих засобів зв’язку;
 • інформаційна безпека в телекомунікаційних системах;
 • кібербезпека та захист об’єктів критичної інфраструктури;
 • відмовостійкі мережі;
 • волоконно-оптичні технології зв’язку;
 • електромагнітна сумісність;
 • Інтернет речей;
 • обробка даних і сигналів;
 • програмно-конфігуровані мережі;
 • проектування та оптимізація телекомунікаційних систем та мереж;
 • управління трафіком;
 • хмарні технології.

Редакційна колегія е-журналу «Проблеми телекомунікацій» здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. На web-сторінці видання http://pt.journal.kh.ua/ викладені електронні версії статей мовами видання, а також анотації англійською (розширена), українською та російською мовами. Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.

ISSN: 2220-6922

Члени редколегії:

 1. Безрук Валерій Михайлович; Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри інформаційно-мережної інженерії; доктор технічних наук, професор.
 2. Беркман Любов Наумівна; Державний університет телекомунiкацiй, проректор з науково-педагогічної роботи; доктор технічних наук, професор.
 3. Василишин Володимир Іванович; Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, начальник кафедри радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил; доктор технічних наук, доцент.
 4. Васюта Костянтин Станіславович; Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, начальник факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації; доктор технічних наук, професор.
 5. Гаркуша Сергій Володимирович; Полтавський університет економіки і торгівлі, проректор з наукової роботи; доктор технічних наук, професор.
 6. Ґазда Юрай; Технічний університет Кошице (Словаччина), доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій; доктор технічних наук.
 7. Ґомес Мартінез Тереса; Коїмбрський університет (Португалія), доцент кафедри електротехніки та комп’ютерної інженерії; доктор філософії.
 8. Ґуставссон Руне; Блекінгеський технічний інститут (Швеція), професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії; доктор філософії, професор.
 9. Дуравкін Євген Володимирович; Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії; доктор технічних наук, професор.
 10. Євсєєва Оксана Юріївна; Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії; доктор технічних наук, професор.
 11. Єременко Олександра Сергіївна; Харківський національний університет радіоелектроніки, докторант кафедри інфокомунікаційної інженерії; кандидат технічних наук, доцент.
 12. Климаш Михайло Миколайович; Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри телекомунікацій; доктор технічних наук, професор.
 13. Коляденко Юлія Юріївна; Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії; доктор технічних наук, професор.
 14. Лошаков Валерій Андрійович; Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії; доктор технічних наук, професор.
 15. Мінго Джо; Корейський університет Sejong Campus (Південна Корея), професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерної конвергенції; доктор філософії.
 16. Олійник Володимир Филимонович; член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації; доктор технічних наук, професор.
 17. Сеґеч Павел; Жилінський університет (Словаччина), завідувач кафедри інформаційних мереж; доктор технічних наук.
 18. Серков Олександр Анатолійович; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри систем інформації; доктор технічних наук, професор.
 19. Стрелковська Ірина Вікторівна; Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, директор навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії; доктор технічних наук, професор.
 20. Тітаренко Лариса Олександрівна; Університет зеленогурський (Польща); професор інституту метрології, електроніки та інформатики; доктор технічних наук, професор.
 21. Туцчку Курт; Блекінгеський технічний інститут (Швеція), професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії; доктор філософії, професор.
 22. Шостко Ігор Світославович; Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії; доктор технічних наук, професор.
 23. Яцків Ірина Владиславівна; Інститут транспорту та зв’язку (Латвія), проректор з наукової роботи та розвитку; доктор технічних наук, професор.

 

Олександр Віталійович Лемешко

Заступник головного редактора

Олександр Віталійович Лемешко

Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, в.о. головного редактора видання "Проблеми телекомунікацій", доктор технічних наук, професор

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки,
головний корпус, ауд. 305а,
просп. Науки, 14, Харків, Україна, 61166

+38 (057) 702-13-20

pt-info@journal.kh.ua

pt.journal.kh.ua

journals.uran.ua