Палагін Віктор Андрійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Палагін Віктор Андрійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – професор кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Методологічні основи проектування технологій виробництва компонентів мікроелектромеханічних систем»

Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-013)

Науковий консультант– Невлюдов Ігор Шакирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Овчаренко Віталій Євгенович, д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи (ДП «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування» НКАУ (Національне космічне агенство України)

Офіційний опонент  – Дружинін Анатолій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри напівпровідникової електроніки, (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Офіційний опонент  – Уваров Борис Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат 29/05/2017 Дисертація 19/06/2017 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3