Музика Катерина Миколаївна

05.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Музика Катерина Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри біомедичної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Наукові основи технології створення сенсорних елементів із синтетичними рецепторами»

Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-013)

Науковий консультант – Рожицький Микола Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Лепіх Ярослав Ілліч, д.ф.-м.н., професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України при ОНУ ім. І.І. Мечнікова

Офіційний опонент  – Павлов Сергій Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри загальної фізики і фотоніки, проректор з наукової роботи (Вінницький національний технічний університет МОН України)

Офіційний опонент  – Черпак Владислав Волоимирович, д.т.н., професор, професор кафедри електронних приладів (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат 05/02/2016 Дисертація 17/02/2016 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3