Матвієнко Ольга Іванівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Матвієнко Ольга Іванівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Математичне моделювання та оптимізація режимів роботи систем водопостачання»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Тевяшев Андрій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут») (м. Київ)

Офіційний опонент – Удовенко Сергій Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету ім. C. Кузнеця Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Автореферат 26/01/2017 Дисертація 20/02/2017 Відгук_1 Відгук_2