Луханін Олександр Олексійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Луханін Олександр Олексійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Назва дисертації – «Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу ефективності систем охолодження Li-ion батарей повітряним потоком»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики (Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»)

Офіційний опонент – Комяк Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін, (Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій)

Офіційний опонент – Тевяшев Андрій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат 30/01/2017 Дисертація 18/02/2017 Відгук_1 Відгук_2