Лобзов Леонід Дмитрович

14.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Лобзов Леонід Дмитрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Назва дисертації «Стабілізація збуджуваних ВЧ полів у H-резонаторі лінійного прискорювача іонів в умовах мультипакторних явищ»

Шифр та назва спеціальності 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Шифр спеціалізованої радиД 64.052.04

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник – Шуліка Микола Георгійович, к.ф.-м.н., с.н.с., начальник відділу Інституту плазмової електроніки (ННЦ ХФТІ НАН України)Офіційний опонент – Прокопенко Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Офіційний опонент – Грицунов Олександр Валентинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Автореферат 18/03/2019 Дисертація 08/04/2019 Відгук_1 08/04/2019 Відгук_2 08/04/2019