Курцев Максим Сергійович

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Курцев Максим Сергійович

 Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту МОН України

Назва дисертації – «Метод планування виконання завдань з управління телекомунікаційними мережами на основі вирішення задач нелінійного булевого програмування»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, проспект Науки, 14, тел. (057)7021013)

Науковий керівник – Лістровий Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України)

Офіційний опонент – Лемешко Олександр Віталійович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат 30/08/2018 Дисертація 20/09/2018 Відгук 1 20/09/2018 Відгук 2 20/09/2018