Крижановський Володимир Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Крижановський Володимир Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Методи підвищення шумових та енергетичних параметрів надвисокочастотних аналогових інтегральних схем з ключовими режимами роботи»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: – Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30)

Науковий керівник – Пицюга Володимир Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки (Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Карпуков Леонід Матвійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації (Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Ґавва Дмитро Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри основ радіотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України)

Автореферат 28/12/2015 Дисертація 18/01/2016 Відгук_1 Відгук_2