Конференція «Інформаційні інтелектуальні системи»

Головапроф. Єрохін А.Л.

 

Секція 1
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Керівники – проф. Бодянський Є.В., проф. Рябова Н.В.
Секретарі – ст. викл. Дейнеко А.О., ас. Гриньова О.С.

16.04. 19Засідання 113.10ауд. 258
17.04. 19Засідання 29.30ауд. 258

 

Секція 2
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Й СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І МЕДИЦИНІ

Керівники – проф. Левикін В.М.
Секретар – доц. Васильцова Н.В.

16.04.19Засідання 113.00ауд.  259
17.04.19Засідання 29.30ауд.  259
17.04.19Засідання 313.30ауд.  259

 

Секція 3
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Керівники – проф. Дудар З.В., доц. Каук В.І.
Секретар  – доц. Мазурова О.О.

16.04.19Засідання 113.00ауд. 511«і»
17.04.19Засідання 29.30ауд. 511«і»
17.04.19Засідання 313.30ауд. 511«і»

 

Секція 4
МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ І РИЗИКУ

Керівник –  проф. Гребеннік І.В.
Секретар – доц. Губаренко Є.В.

16.04. 19Засідання 113.10-16.30ауд. 264
17.04.19Засідання 211.15-16.30ауд. 264

 

Секція 5
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ

Керівник – проф. Ткаченко В.П.
Секретар – доц. Вовк О.В.

16.04. 19Засідання 113.10ауд.504 і, 505 і
17.04. 19Засідання 209.30ауд. 504 і, 505 і
17.04. 19Засідання 313.10ауд. 504 і, 505 і
Збірник конференції «Інформаційні інтелектуальні системи»