Володимир Пилипович Ткаченко

Володимир Пилипович Ткаченко
Завідувач кафедри медіасистем та технологій, член НМР, кандидат технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1975 – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність «Автоматизовані системи управління», диплом з відзнакою;

1979 – асистент кафедри електронних обчислювальних машин;

1982 – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації, тема дисертаційної роботи: «Дослідження і розробка алгоритмів раціонального планування потокорозподілу в міських газових мережах»;

1983 – старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин (ХІРЕ);

1986 – доцент кафедри інженерної графіки (ХІРЕ);

1988 – завідувач кафедри інженерної графіки (ХІРЕ);

2008 – професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки (ХНУРЕ).

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 05.13.01 «Технічна кібернетика і теорія інформації»

Тема: «Дослідження та розробка алгоритмів раціонального планування потокорозподілу в міських газових мережах». Захист 19.02.1982 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.37.01 Харківського інституту радіоелектроніки


Освітня діяльність

Навчальні курси: електронні обчислювальні машини, периферійні пристрої ЕОМ, діалогові системи та машинна графіка, інженерна та комп’ютерна графіка, системи автоматизованого проектування, новітні технології і матеріали, комп’ютерні графічні системи, вступ до спеціальності, основи наукових досліджень і організація науки.


Наукова діяльність

З 2002 року – науковий керівник науково-дослідної лабораторії «Геоінформаційні системи та комп’ютерна графіка».

Наукові інтереси – автоматизація управління просторово-розподіленими об’єктами; геоінформаційні системи і технології; електронна картографія; автоматизація управління технологічними процесами медіасистем; автоматизоване планування і управління розвитком і функціонуванням газорозподільчих систем.

Наукові та технічні досягнення: моделі та методи побудови геоінформаційних аналітичних систем міст і територіальних утворень (модель організації даних в системі, оптимальна архітектура системи, технології розробки цифрових карт, методологія розробки і впровадження системи із застосуванням WEB-технологій на базі пропрієтарного і вільного інструментального програмного забезпечення ); моделі і методи автоматизації управління технологічними процесами видавничо-поліграфічних підприємств (методи розробки засобів автоматизації додрукарської підготовки видання, методи розв’язання задачі оптимального завантаження технологічного обладнання поліграфічного підприємства); моделі і методи автоматизованого управління розвитком і функціонуванням газорозподільчих систем.

В рамках реалізації науково-дослідних робіт (НДР) працював науковим керівником 4 держбюджетних та 15 госпдоговірних робіт, серед яких: «Дослідження та розробка узагальнених моделей кольоро­відтворення», «Розроблення технології та інструментальних засобів створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом», «Розробка концепції та схеми сценаріїв мультимодальної взаємодії користувача з офісним додатком на платформі Tizen» (замовник – представництво фірми SAMSUNG в Україні), «Створення геоінформаційної системи моніторингу впливу проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на соціально-економічний розвиток місцевих громад Харківської області” (замовник – представництво  “Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.).
Науковий керівник 11 кандидатів наук за спеціальностя­ми 05.13.06 – інформаційні технології, 05.01.01 – прикладна геометрія та комп’ютерна графіка, серед них: Є.І. Грінченко, О.Л. Сітабдіева, І.А. Божинський, О.В. Попов, Д.В. Костарєв, К.О. Кобильнік, В.Ф. Челомбітько, І.С. Табакова. Науковий керівник аспірантів і магістрів.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Представник ХНУРЕ в міжнародній асоціації вишів International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management.


Громадська діяльність

Член редколегії науково-технічних журналів: «Технологія і техніка друкарства» (Київ, НТУУ «КПІ»), «Комп’ютерні технології друкарства» (Львів, УАД), «Вісник геодезії і картографії (Київ)». Член робочої групи комітету ТК-103 зі стандартизації програмного забезпечення геоінформаційних систем. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності «186 Видавництво та поліграфія» при МОН України.


Нагороди та премії

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України».

Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення».

Почесна грамота Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України.


Публікації та патенти

Більше 170 публікацій  (серед них – 12 навчаль­них посібників, 3 монографії та 3 авторських свідоцтва).