Худов Владислав Геннадійович

28.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Худов Владислав Геннадійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Методи тематичного сегментування зображень з бортових систем оптико-електронного спостереження на основі мурашиних алгоритмів»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14), тел. (057) 70-21-016

Науковий керівник – Рубан Ігор Вікторович, доктор технічних наук, професор, перший проректор (Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Барабаш Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Державний університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України)

Автореферат 27/05/2019 Дисертація 19/06/2019 Відгук_1 19/06/2019 Відгук_2 19/06/2019