Горобець Юрій Миколайович

11.04.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Горобець Юрій Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер-програміст, Приватне підприємство «Софтвеа експерт»
Назва дисертації – «Вплив складу активаторних домішок на формування структурних дефектів і властивості лазерних монокристалів PbMoO4:Nd3+ і PbWO4:Nd3+»
Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Космина Мирон Богданович, д.т.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу лазерних та напівпровідникових кристалів (Інститут монокристалів НАН України)
Офіційний опонент – Чугай Олег Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри фізики (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського МОН України)
Офіційний опонент – Галкін Сергій Миколайович, к.т.н., с.н.с, старший науковий співробітник (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2