Факультет автоматики і комп’ютеризованих технологій

Головне завдання факультету – підготовка фахівців, які на основі інтеграції знань автоматичного керування, комп’ютерних наук та інженерії, інфокомунікацій, електроніки та механіки здатні організовувати управління технічними, технологічними й бізнес- об’єктами, забезпечувати автоматизацію діяльності в різних сферах господарювання й побуту, створювати й обслуговувати автоматизовані системи, технології й виробництва (SMART-Home, IoT, Industry 4.0, Robotics та ін.), на основі знань сучасних CAD/CAM систем комп’ютерного моделювання, проектування й керування, створювати, виробляти та експлуатувати засоби автоматики та радіоелектроніки різного призначення, зокрема будь-які радіотехнічні пристрої, промислове електронне устаткування, робототехнічні комплекси, авіоніку медичну апаратуру, побутову техніку, інфокомунікаційні засоби, мікропроцесорну й обчислювальну апаратуру, персональні комп’ютери, банківське, офісне та інше радіоелектронне обладнання.

Факультет АКТ здійснює підготовку фахівців і магістрів за трьома спеціальностями.

Рівень бакалавра:

Спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітні програми:

 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
 • «Системна інженерія»;
 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика”;
 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології видобутку нафти і газу».

Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» 

Освітні програми:

 • «Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки»;
 • «Радіоелектронні апарати вбудованих систем».

Спеціальність 173 – «Авіоніка»

Освітня програма – «Вбудовані системи авіоніки».

Рівень магістра:

Спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізації:

 • «Автоматизоване управління технологічними процесами»;
 • «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»;
 • «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»;
 • «Комп’ютеризовані системи автоматики і управління».

Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»  

Спеціалізації:

 • «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»;
 • «Радіоелектронні апарати та засоби»;
 • «Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв».

Кафедри факультету плідно співпрацюють із всесвітньо відомими компаніями: LG Electronics, FESTO, JABIL Circuit, FLEX, Philip Morris, Siemens PLM, Autodesk, Phoenix Contact, National Instruments, Texas Instruments. Для студентів постійно реалізуються програми академічної мобільності та програми подвійних дипломів в університетах Польщі («Політехніка» Вроцлав та Лодзь) та Німеччини.

Олександр Іванович Филипенко

Декан

Олександр Іванович Филипенко

Декан факультету АКТ, професор (за сумісництвом) кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Контакти

Ауд. 303 і, корп. «і»

+380 (057) 702-13-16

f_act@nure.ua

facebook.com