Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

У 1971 р. було створено кафедру технології виробництва радіоапаратури (ТВР), у 1991 р. її перейменовано на кафедру технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР), а в 2016 р. вона стала кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (наказ № 700 від 05.12.2016).

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки готує:

  • бакалаврів за спеціальностями:
  • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізацій Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АКІТ) та Системна інженерія (СІ);
  • 172 – Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки (ІТЗР);
  • магістрів за спеціальностями:
  • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізацій Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП), Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (КІТПВ), Комп’ютеризовані та робототехнічні системи (КТРС), Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології видобування нафти і газу;
  • 172 – Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (ІТМРТ);
  • докторів філософії за спеціальностями:
  • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
  • 171 – Електроніка.

Науковий напрямок кафедри – розробка та впровадження прогресивних інформаційних, ресурсозберігаючих та екологічно-безпечних технологій. На базі кафедри засноване й активно функціонує студентське конструкторсько-технологічне бюро з робототехніки та мехатроніки, зусиллями якого створено декілька дослідних зразків мобільних роботів, що експонуються на виставках національного та міжнародного рівнів.

При кафедрі працює проблемна науково-дослідна лабораторія «Мікроелектромеханічні та мікрооптоелетромеханічні системи», основними завданнями якої є проведення науково-дослідних робіт у галузі виготовлення компонентів МЕМС та МОЕМС, які використовуються в науковій та навчальній діяльності кафедри.

Ігор Шакирович Невлюдов

Зав. кафедри

Ігор Шакирович Невлюдов

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України; Лауреат Державної премії України в галузі освіти; член вченої ради, голова секції 4 НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 3 НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», член Асоціації випускників ХНУРЕ

Контакти

головний корпус, 1 поверх,
кімн. 157 – 162

+38 (057) 702-14-86

d_tapr@nure.ua

tapr.nure.ua