Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки (КІТАР)

Кафедру створено у 1971 році як кафедру технології виробництва радіоапаратури (ТВР), у 1991 році її перейменовано на кафедру технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР), а в 2016 році вона стала кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) (наказ № 700 від 05.12.2016). У 2023 р. кафедра змінила назву на комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки (КІТАР).

Кафедра є профілюючою (випускаючою) кафедрою, що проводить освітню, методичну, наукову та організаційну діяльність за спеціальностями:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

– за освітньо-професійними програмами: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (АКТАКІТ), «Системна інженерія» (АКТСІ) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна, заочна форми навчання);

– за освітньо-науковою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (АКІТдф) для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (денна, заочна форми навчання).

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

– за освітньо-професійними програмами: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (АКТАКІТ), «Системна інженерія» (АКТСІ) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна, заочна форми навчання);

– за освітньо-професійними програмами: «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» (КТРС), «Автоматизоване управління технологічними процесами» (АУТП), «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (КІТПВ) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна, заочна форми навчання);

– за освітньо-науковою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (денна, заочна форми навчання).

172 Телекомунікації та радіотехніка

– за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки» (ТРІТЗР) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна форма навчання) (до 30.06.2024 р.).

 

Науковий напрямок кафедри – розробка та впровадження прогресивних інформаційних, ресурсозберігаючих та екологічно-безпечних технологій. На базі кафедри засноване й активно функціонує студентське конструкторсько-технологічне бюро з робототехніки та мехатроніки, зусиллями якого створено декілька дослідних зразків мобільних роботів, що експонуються на виставках національного та міжнародного рівнів.

Ігор Шакирович Невлюдов

Зав. кафедри

Ігор Шакирович Невлюдов

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України; Лауреат Державної премії України в галузі освіти; член вченої ради, член Президії НМР, голова секції 4 НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 3 НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», член Асоціації випускників ХНУРЕ

Контакти

головний корпус, 1 поверх,
кімн. 157 – 162

+38 (057) 702-14-86

d_tapr@nure.ua

tapr.nure.ua