Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)

Кафедра готує студентів за двома ступенями вищої освіти та двома спеціальностями бакалавр за спеціальностям:

  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,
  • 173 «Авіоніка»;

магістрів за спеціальністю:

  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна та заочно- дистанційна форма навчання).

Кафедру створено у 1963 р. наказом ректора на підставі наказу МінВССО УРСР № 73 від 15.02.1963 р. «Про зміну структури Харківського інституту машинобудування, автоматики та обчислювальної
техніки».

Кафедра є профілюючою (випускаючою), яка здійснює реалізацію освітніх програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки за вказаними спеціальностями.

Олександр Юрійович Панченко

Зав. кафедри

Олександр Юрійович Панченко

Завідувач кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, член НТР, доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти

Корпус “І”, 4-5-й поверх

402і, 403і, 405і

+380 (057) 702-14-94

d_doed@nure.ua

Сайт кафедри ПЕЕА

Youtube канал

Telegram канал