Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)

Кафедра готує студентів за двома ступенями вищої освіти та двома спеціальностями бакалавр за спеціальностям:

  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,
  • 173 «Авіоніка»;

магістрів за спеціальністю:

  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна та заочно- дистанційна форма навчання).

Кафедру створено у 1963 р. наказом ректора на підставі наказу МінВССО УРСР № 73 від 15.02.1963 р. «Про зміну структури Харківського інституту машинобудування, автоматики та обчислювальної
техніки».

Кафедра є профілюючою (випускаючою), яка здійснює реалізацію освітніх програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки за вказаними спеціальностями.

Юрій Євгенійович Хорошайло

Зав. кафедри

Юрій Євгенійович Хорошайло

В.о. завідуючого кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, професор кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, член НТР, кандидат технічних наук, доцент, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Контакти

Корпус “І”, 4-5-й поверх

402і, 403і, 405і

+380 (057) 702-14-94

d_doed@nure.ua

Сайт кафедри ПЕЕА