Кафедра вищої математики (ВМ)

Кафедра забезпечує базову освіту за загальним курсом вищої математики в повному обсязі на всіх спеціальностях університету, де математика не є профілюючою дисципліною.

Основні функції

Головною метою викладання курсу вищої математики є розвиток математичного і логічного мислення студентів, підготовка їх до вивчення спеціальних дисциплін і самостійної роботи над науково-технічною літературою, засвоєння основних понять, ідей і методів сучасної математики, уміння їх використовувати при розв’язанні конкретних задач.

У результаті вивчення курсу студент засвоює основні ідеї лінійної алгебри і класичного математичного аналізу, учиться володіти навичками математичного дослідження прикладних задач – формулювання реальної проблеми у вигляді математичної задачі і вибір оптимального методу її розв’язання, здобуває навички розв’язання математичних задач з доведенням рішення до практичного результату (формули, числа, графіка, якісного висновку), учиться самостійно розбиратися в математичному апараті спеціальної літератури.

Наукові напрями кафедри:

–  розвиток побудови алгоритмів розв’язання початково-крайових задач нестаціонарної електродинаміки на основі інтегральних рівнянь та їх застосування;

–  математичне моделювання задач розв’язання збудження широкосмугових та надширокосмугових незамкнених та неоднорідних антен;

– розробка нових технологій в математичній освіті та їх впровадження в дистанційну освіту;

– алгебраїчні структури, мультиалгебраїчні системи та їх застосування при моделюванні процесів факторизації;

– стаціонарні та нестаціонарні плазмони, їх збудження та застосування.

Олександр Георгійович Нерух

Завідувач кафедри

Олександр Георгійович Нерух

Завідувач кафедри вищої математики, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, IEEE Senior Member, доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти

Корпус «І», 3-й поверх, кім. 315-і
+38 (057) 702-13-72
d_hm@nure.ua

hm.nure.ua