Наукова робота кафедри

Наукові напрямки діяльності викладачів

 • доц. Стогній Надія Петрівна – «Стаціонарні та нестаціонарні плазмони, їх збудження та застосування»;
 • проф. Нерух Олександр Георгійович – «Розвиток побудови алгоритмів розв’язання початково-крайових задач нестаціонарної електродинаміки на основі інтегральних рівнянь та їх застосування»;
 • проф. Дорошенко Володимир Олексійович – «Математичне моделювання задач збудження широкосмугових та надширокосмугових незамкнених і неоднорідних антенн»;
 • доц. Ремаєва Ольга Олександрівна – «Вплив неоднорідної земної атмосфери на точність GPS вимірювань»;
 • доц. Боцюра Олеся Анатоліївна – «Математичні методи оцінювання якості вимірювань»
 • ас. Жила Ольга Володимирівна – «Метод інтегральних рівнянь у моделюванні асиметричних електромагнітних явищ у неоднорідному середовищі»;
 • ас. Назарова Наталія Вікторівна – «Розробка і дослідження моделей ідентифікації датчиків кутової швидкості в системі управління рухом транспортного засобу».

Публікаційна активність викладачів кафедри

Статті та тези доповідей:

 • у 2018-2019 н.р. – 8 шт.;
 • у 2019-2020 н.р. – 12 шт.;
 • у 2020-2021 н.р. – 23 шт.;
 • у 2021-2022 н.р. – 9 шт;
 • у 2022-2023 н.р. – 21 шт.

Статті та тези доповідей зі студентами:

 • у 2018-2019 н.р. – 3 шт.;
 • у 2019-2020 н.р. – 1 шт.;
 • у 2020-2021 н.р. – 4 шт.;
 • у 2021-2022 н.р. – 1 шт;
 • у 2022-2023 н.р. – 6 шт.

Динаміка публікаційної активності

 • 2019 р.: Scopus – 14; WoS: – 11;
 • 2020 р.: Scopus – 3; WoS: – 4;
 • 2021 р.: Scopus – 3; WoS: – 3;
 • 2022 р.: Scopus – 3; WoS: – 2;
 • 2023 р.: Scopus – 6; WoS: – 3.

Наукова робота зі студентами

З 2015 р. – по сьогодні – діє гурток «Розв’язування олімпіадних задач».

Викладачі кафедри разом зі студентами приймають участь в Міжнародному молодіжному форумі ХНУРЕ «Радіоелектроніка та молодь в XXI ст.» (керівники Сова Г.В., Стогній Н.П.).


Інформація про наукову роботу на сайті кафедри ВМ: https://hm.nure.ua/nauka.