Наукова робота кафедри

Наукові напрямки діяльності викладачів

 • зав. каф. Нерух Олександр Георгійович – “Розвиток побудови алгоритмів розв’язання початково-крайових задач нестаціонарної електродинаміки на основі інтегральних рівнянь та їх застосування”;
 • проф. Дорошенко Володимир Олексійович – “Математичне моделювання задач збудження широкосмугових та надширокосмугових незамкнених і неоднорідних антен”;
 • проф. Клімова Наталія Павлівна – “Дослідження методики математичної освіти та розробка комп’ютерних базисних дидактичних матеріалів для курсу вищої математики”;
 • доц. Ремаєва Ольга Олександрівна – “Вплив неоднорідної земної атмосфери на точність GPS вимірювань”;
 • доц. Стогній Надія Петрівна – “Стаціонарні та нестаціонарні плазмони, їх збудження та застосування”;
 • доц. Боцюра Олеся Анатоліївна – “Математичні методи оцінювання якості вимірювань”;
 • ас. Назарова Наталія Вікторівна – “Розробка і дослідження моделей ідентифікації датчиків кутової швидкості в системі управління рухом транспортного засобу”.

Публікаційна активність викладачів кафедри

Статті та тези доповідей:

 • у 2017-2018 н.р. – 7 шт.;
 • у 2018-2019 н.р. – 8 шт.;
 • у 2019-2020 н.р. – 12 шт.;
 • у 2020-2021 н.р. – 23 шт.;
 • у 2021-2022 н.р. – 9 шт.

Статті та тези доповідей зі студентами:

 • у 2017-2018 н.р. – 2 шт.;
 • у 2018-2019 н.р. – 3 шт.;
 • у 2019-2020 н.р. – 1 шт.;
 • у 2020-2021 н.р. – 4 шт.;
 • у 2021-2022 н.р. – 1 шт.

Динаміка публікаційної активності

 • 2017 р.: Scopus – 5; WoS: – 8;
 • 2018 р.: Scopus – 8; WoS: – 4;
 • 2019 р.: Scopus – 14; WoS: – 11;
 • 2020 р.: Scopus – 3; WoS: – 4;
 • 2021 р.: Scopus – 3; WoS: – 3.

Наукова робота зі студентами

З 2015 р. – по сьогодні – діє гурток «Розв’язування олімпіадних задач».

Викладачі кафедри разом зі студентами приймають участь в Міжнародному молодіжному форумі ХНУРЕ «Радіоелектроніка та молодь в XXI ст.» (керівники Сова Г.В., Стогній Н.П.).


Інформація про наукову роботу на сайті кафедри ВМ: https://hm.nure.ua/nauka.