Навчально-наукова лабораторія інтелектуальних програмно-апаратних систем (ІПАС)

Мета: дослідження сучасних інтелектуальних методів, моделей та засобів для створення програмно-апаратних систем з інтелектуальними функціями.

Напрями досліджень:

  • інтелектуальні системи виявлення структури та закономірностей в даних;
  • інтелектуальні системи «medical data mining»;
  • розробка інтелектуальних програмно-апаратних систем
  • використання нечітких методів для паралелізації обробки даних.

 Склад лабораторії:

 д.т.н., проф., декан факультету комп’ютерних наук  Єрохін А.Л.;

к.т.н., доц. каф. БМІ Нечипоренко А.С. (IEEE EMBS member);

к.т.н., доц. каф. ПІ Турута О.П.;кафедлаб

к.т.н., ст. викл. каф. ПІ, Бабій А.С.


Керівник лабораторії – Андрій Леонідович Єрохін

andriy.yerokhin@nure.ua

Контакти: кімн. 128А