Навчально-наукова лабораторія інтелектуальних програмно-апаратних систем (ІПАС)

Мета: дослідження сучасних інтелектуальних методів, моделей та засобів для створення програмно-апаратних систем з інтелектуальними функціями.

Напрями досліджень:

  • інтелектуальні системи виявлення структури та закономірностей в даних;
  • інтелектуальні системи «medical data mining»;
  • розробка інтелектуальних програмно-апаратних систем
  • використання нечітких методів для паралелізації обробки даних.

 

Склад лабораторії:

 д.т.н., проф., декан факультету комп’ютерних наук  Єрохін А.Л.;

к.т.н., доц. каф. БМІ Нечипоренко А.С. (IEEE EMBS member);

к.т.н., доц. каф. ПІ Турута О.П.;

к.т.н., ст. викл. каф. ПІ, Бабій А.С.

Андрій Леонідович Єрохін

Науковий керівник

Андрій Леонідович Єрохін

Декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС

Контакти

andriy.yerokhin@nure.ua

кімн. 128А