Олексій Петрович Турута

Олексій Петрович Турута
Доцент кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент
Scopus ID: 57189377891
h-індекс:3
Документи автора:8
Загальна кількість цитувань:14
Google Scholar ID: _0Gh01QAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування5548
h-індекс55
i10-індекс11

Освіта та кар’єра

Закінчив факультет управління та інформатики НУВС в 2003р. за фахом “Захист інформації обмеженого доступу і автоматизація її обробки” та “Правознавство”.

З 2012 р працює доцентом кафедри програмної інженерії ХНУРЕ.

У 2015 р запрошений в Ліннеус університет (Швеція) для читання курсу “Architectures for Service – based Systems”.


Освітня діяльність

Лектор з дісципліни “Безпека програм та даних”. Керує бакалаврськими та магістерськими роботами.


Наукова діяльність

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.13.05 – Інформаційні технології на тему “Методи та засоби підвищення ефективності обслуговування запитів в інформаційній мережі”.

У серпні 2017 запрошений до Research school of Computer Science of Australian National University (Carberra, Australia).

Член спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 з захисту кандидатських дисертацій у Харківському національному економічному університеті ім. С.Кузнеця.


Міжнародна діяльність

Приймає участь у конференціях в рамках проекту COST Action № IC1307 “The European Network on Integrating Vision and Language (iV&L Net): Combining Computer Vision and Language Processing For Advanced Search, Retrieval, Annotation and Description of Visual Data”.

Малий грант для підготовки грантової заявки за програмою Горизонт 2020 від проекту “Strengthening Research and Innovation Links towards Ukraine” – RI-LINKS2UA №692476.

Співпраця з Research school of Computer Science  of Australian National University (Carberra, Australia).


Громадська діяльність

Суддя конкурсу  “Турнір юних інформатиків”.


Публікації та патенти

Має понад 25 публікацій та 1 патент Спосіб оцінювання вентиляційної функції співустя верхньощелепної пазухи. Патент на корисну модель № 116343 Україна. Спосіб оцінювання вентиляційної функції співустя верхньощелепної пазухи МПК А61В 5/085 (2006.01) публ. 10.05.2017, Бюл. № 9. Власник ХНУРЕ. Єрохін А.Л., Нечипоренко А.С., Гарюк, О. Г., Турута О.П., Бабій А.С.