Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом університету, діяльність якого спрямована на координацію та розвиток співробітництва університету з іноземними та міжнародними партнерами.

Відділ підпорядковується ректору університету.

Метою діяльності є координація міжнародного співробітництва університету із зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими установами, дослідницькими центрами, органами публічної влади, міжнародними й іноземними організаціями та іншими юридичними й фізичними особами шляхом здійснення технічного та інформаційно-методичного супроводу міжнародної діяльності організації, координації реалізації спільних міжнародних проектів та програм, а також створення умов для подальшої інтеграції університету до світового науково-освітнього простору.

Завданнями Відділу:

  • організація міжнародної діяльності університету, розробка методів її здійснення, підготовка угод (програм) і інших документів з реалізації завдань університету в сфері міжнародних зв’язків;
  • підготовка програм зустрічей з іноземними та міжнародними делегаціями на території університету;
  • підготовка візитів керівництва університету до закордонних організацій-партнерів;
  • надання інформаційно-методичного допомоги в організації міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, тощо;
  • підготовка внутрішніх документів, необхідних для виїзду за кордон у службові відрядження;
  • ведення обліку закордонних відряджень співробітників університету, збір та опрацювання звітів відряджень;
  • сприяння залученню та координації реалізації міжнародних проектів та програм;
  • здійснення координації програм міжнародної академічної мобільності, подвійного дипломування та проходження стажувань і практик за кордоном;
  • здійснення інформаційної та методичної підтримки у сфері розвитку міжнародного співробітництва університету та підвищення конкурентоспроможності співробітників та студентів щодо участі у міжнародних проектах та програмах.
Тетяна Сергіївна Ткачова

Начальник

Тетяна Сергіївна Ткачова

Начальник відділу міжнародних зв’язків, кандидат технічних наук, доцент, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,
кабінет №3

702 14 15

tetiana.tkachova@nure.ua

facebook.com