163 – Біомедична інженерія (PhD)

Тематика наукових досліджень

– дослідження основ побудови медико-діагностичних, фізіотерапевтичних і хірургічних приладів, систем і їх складових частин;

– дослідження взаємодії біологічних об’єктів з полями різної фізичної природи та інтенсивності на макро-, мікро- та нанорівнях;

– розроблення радіоелектронних, оптоелектронних, квантових та акустичних приладів і систем для діагностики, терапії, хірургії та підтримки життєдіяльності біологічних об’єктів;

– розроблення методів і засобів діагностування та вимірювання медико-біологічних та електрофізичних параметрів біологічних об’єктів на макро-, мікро- та нанорівнях;

– розроблення методів, приладів та систем для підтримки життєдіяльності біологічних об’єктів в екстремальних умовах;

– розроблення методів та засобів оброблення та реєстрації біомедичної інформації;

– дослідження та розроблення нових телемедичних приладів і систем біомедичного призначення;

– розроблення нових інформаційних технологій комплексного психологічного та фізіологічного тестування біологічних об’єктів;

– розроблення методів і засобів метрологічного забезпечення біомедичних приладів і систем;

– дослідження та застосування нанотехнологій в біомедичному приладобудуванні;

– розроблення методів і засобів вимірювання параметрів інформаційних сигналів від об’єктів живої природи;

– системні дослідження технології в біологічному та медичному  приладобудуванні;

– розроблення методів і засобів оцінювання технічного стану (контроль, діагностування, прогнозування) біомедичних приладів і систем.

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 Навчальний план 2019/2020