125 – Кібербезпека та захист інформації (PhD)

Тематика наукових досліджень:

– теоретичні, методологічні, технічні, технологічні та організаційні основи створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ), зокрема інформації, що зберігається, оброблюється і передається в комп’ютерних системах і мережах;

– організація, архітектура, методологія проектування, технологія функціонування КСЗІ;

– шифри, шифросистеми, криптографічні протоколи та способи вибору систем криптозахисту, адекватних прийнятій політиці безпеки інформації;

– методологія криптографічного аналізу та побудови оцінок криптографічної стійкості шифросистем, методи викриття механізмів криптоперетворень, зокрема дешифрування;

– математичні моделі інформаційних структур, що потребують захисту, шифрів, шифросистем і криптографічних протоколів;

– математичні та обчислювальні методи розрахунку надійності криптосистем, прогнозування оцінок криптографічної стійкості, вирішення задач криптографічного аналізу та синтезу шифросистем і криптографічних протоколів;

– технічні канали витоку інформації та їх моделі, нові технології та засоби захисту інформації від витоку технічними каналами;

– моделювання процесів атак на інформацію та її захисту;

– методи та засоби вимірювання й обчислення параметрів небезпечних сигналів.

Навчальний план 2018 (осінь) Освітньо-наукова програма 2018 Навчальний план 2019 (весна) Навчальний план 2019 (осінь) Освітньо-наукова програма 2019 Навчальний план 2020 (весна) Навчальний план 2020 (осінь) Освітньо-наукова програма 2020 Навчальний план 2021 (осінь) Освітньо-наукова програма 2021 Освітньо-наукова програма 2023 Навчальний план 2023 (весна) Навчальний план 2023 (осінь)