125 – Кібербезпека (PhD)

Тематика наукових досліджень::

–           теоретичні, методологічні, технічні, технологічні та організаційні основи створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ), зокрема інформації, що зберігається, оброблюється і передається в комп’ютерних системах і мережах;

–           організація, архітектура, методологія проектування, технологія функціонування КСЗІ;

–           шифри, шифросистеми, криптографічні протоколи та способи вибору систем криптозахисту, адекватних прийнятій політиці безпеки інформації;

–           методологія криптографічного аналізу та побудови оцінок криптографічної стійкості шифросистем, методи викриття механізмів криптоперетворень, зокрема дешифрування;

– математичні моделі інформаційних структур, що потребують захисту, шифрів, шифросистем і криптографічних протоколів;

–           математичні та обчислювальні методи розрахунку надійності криптосистем, прогнозування оцінок криптографічної стійкості, вирішення задач криптографічного аналізу та синтезу шифросистем і криптографічних протоколів;

–              технічні канали витоку інформації та їх моделі, нові технології та засоби захисту інформації від витоку технічними каналами;-              моделювання процесів атак на інформацію та її захисту;-              методи та засоби вимірювання й обчислення параметрів небезпечних сигналів.

Навчальний план 2018/2019 Освітньо-наукова програма 2018 Навчальний план 2019/2020 березень Навчальний план 2019/2020 жовтень Освітньо-наукова програма 2019 Навчальний план 2020/2021 березень Навчальний план 2020/2021 жовтень Освітньо-наукова програма 2020 Навчальний план 2021/2022 Освітньо-наукова програма 2021