123 – Комп’ютерна інженерія (PhD)

Тематика наукових досліджень:

  • Теоретичні основи створення і вдосконалення високоефективних технічних і програмних компонентів комп’ютерних систем та мереж загального та спеціального призначення, розподілених систем та їх компонентів відповідно до різних ієрархічних рівнів їх організації та умов експлуатації.
  • Методи й засоби забезпечення ефективності, надійності, контролю, діагностики, визначення параметрів, відлагодження, випробування, а також проектування високоефективних, надійних, придатних для контролю та діагностики комп’ютерних систем та мереж, їх пристроїв та компонентів.
  • Дослідження та розробки нових високоефективних архітектур комп’ютерних систем і мереж загального і спеціального призначення, топологічної організації розподілених систем та комунікаційних технологій в них.
  • Розробка та дослідження методів та технологій автоматизованого проектування технічних та програмних засобів комп’ютерних систем і мереж, мов опису, моделей та структурно-алгоритмічної організації систем та мереж для  різних ієрархічних рівнів їх подання, створення інтелектуалізованих систем аналізу і синтезу апаратних та програмних засобів комп’ютерних  та інформаційно-вимірювальних систем, комп’ютерних мереж та їх компонентів.
  • Теоретичні основи аналізу, синтезу, інтелектуалізації, підвищення ефективності, оптимізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем, орієнтованих на різні предметні області, а також комп’ютеризованих систем діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ, систем для вимірювання параметрів випадкових процесів та полів, систем ідентифікації сигналів, систем автоматичного контролю технологічних процесів тощо.
Освітньо-наукова програма 2019 Освітньо-наукова програма 2018 Навчальний план 2018 (осінь) Навчальний план 2019 (осінь) Навчальний план 2020 (осінь) Освітньо-наукова програма 2020 Освітньо-наукова програма 2021 Освітньо-наукова програма 2022 Навчальний план 2022 (осінь) Освітньо-наукова програма 2023 Навчальний план 2023 (весна) Навчальний план 2023 (осінь)