121 – Інженерія програмного забезпечення (PhD)

Тематика наукових досліджень:

– створення нового покоління обчислювальних систем і технологій;

– проектування систем штучного інтелекту;

– розробка математичних моделей механізмів людського інтелекту (зору, слуху, сприйняття, пізнавання тощо);

– розробка формального апарату методів логіки, алгебри, лінгвістичної алгебри і системи логічної підтримки проектування нових інформаційних технологій;

– сучасні технології інтеграції гетерогенних розподілених джерел даних і парадигма якості програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації;

– програмні засоби автоматизованого формування інформаційного простору навчального процесу;

– інформаційні технології дистанційного навчання та електронної комерції;

– інтелектуальний аналіз даних;

– розвиток основ теорії сегментації та ідентифікації геометричних об’єктів у режимі реального часу для прикладних завдань обробки цифрової інформації;

– розробка моделей, методів і алгоритмів розпізнавання для біометричних систем;

– знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики і прогнозування ситуацій;

– розробка підсистем аналізу зображень для системи обробки й аналізу технічної інформації в галузі медичного прогнозування;

– розробка програмного забезпечення для систем відеоконтролю;

– розробка моделі навчання і програмного середовища для проведення навчання та перевірки знань у довільній предметній галузі.

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 Навчальний план 2019/2020 Навчальний план 2020/2021 Освітньо-наукова програма 2020