Вступ до аспірантури

Основні положення правил прийому в аспірантуру ХНУРЕ у 2023 році


ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА ВСТУПНИКА 2023 РОКУ:

https://forms.gle/PthmrCsaBo6R18RT8


Прийом до аспірантури та докторантури ХНУРЕ здійснюється на основі ліцензії щодо провадження освітньої  діяльності в ХНУРЕ за 14-ма спеціальностями.


Термін підготовки складає 4 роки та здійснюється за очною (денна та вечірня) та заочною формою навчання.

Правила прийому в аспірантуру.


Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Навчання в аспірантурі проводиться з:

  • 1-го  березня – тільки за рахунок коштів фізичних  та юридичних  осіб;
  • 1-го жовтня – за рахунок коштів державного  бюджету України та за рахунок коштів фізичних  та юридичних  осіб.

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування відповідно  до правил  прийому до ХНУРЕ. На термін навчання в аспірантурі між аспірантом та Університетом укладається договір (контракт).

Вартість  навчання в аспірантурі


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Харківського національного  університету радіоелектроніки за рахунок бюджетного фінансування затверджуються щорічно наказом Міністерства освіти і науки України. Обсяг  державного замовлення у 2021 році.

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури за державним замовленням та за кошти фізичних  і юридичних осіб проводяться в такі терміни:

  • Прийом заявок на кандидатів в аспірантуру від кафедр до 20 грудня попереднього року 
  • Прийом заяв протягом лютого або серпня відповідно до Правил прийому
  • Терміни проведення вступних іспитів протягом вересня.  Детальніше в Правилах  прийому
  • Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня

Додаткові запитання щодо вступу в аспірантуру 2022 року

можна задати за телефонами +380504024796 (Viber, WhatsApp, Telegram)