Вступ до аспірантури

Прийом до аспірантури та докторантури ХНУРЕ здійснюється на основі ліцензії щодо провадження освітньої  діяльності в ХНУРЕ за 14-ма спеціальностями.


Термін підготовки складає 4 роки та здійснюється за очною (денна та вечірня) та заочною формою навчання.

Правила прийому в аспірантуру.


Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Навчання в аспірантурі проводиться з:

  • 1-го  березня – тільки за рахунок коштів фізичних  та юридичних  осіб;
  • 1-го жовтня – за рахунок коштів державного  бюджету України та за рахунок коштів фізичних  та юридичних  осіб.

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування відповідно  до правил  прийому до ХНУРЕ. На термін навчання в аспірантурі між аспірантом та Університетом укладається договір (контракт).

Вартість  навчання в аспірантурі


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Харківського національного  університету радіоелектроніки за рахунок бюджетного фінансування у 2020 р. (відповідно до наказу МОН України № 1006 від 05.08.2020р.

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури за державним замовленням та за кошти фізичних  і юридичних осіб проводяться в такі терміни:

  • Прийом заявок на кандидатів в аспірантуру від кафедр до 20 грудня попереднього року 
  • Прийом заяв протягом лютого або серпня відповідно до Правил прийому
  • Терміни проведення вступних іспитів 2 вересня − 12 вересня 
  • Терміни зарахування вступників не пізніше 22 вересня