Вступ до аспірантури

Основні положення правил прийому в аспірантуру ХНУРЕ у 2024 році

Вступ до аспірантури із зарахуванням з 01 березня 2024 року скасовано (згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2024 року №24)


ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА ВСТУПНИКА 2024 РОКУ:

https://forms.gle/ZjMvYwudSDhzrG5s8


Прийом до аспірантури та докторантури ХНУРЕ здійснюється на основі ліцензії щодо провадження освітньої  діяльності в ХНУРЕ за 14-ма спеціальностями.

Прийом до докторантури здійснюється на основі ліцензії щодо провадження освітньої  діяльності в ХНУРЕ за 12-ма спеціальностями


Термін підготовки в аспірантурі складає 4 роки та здійснюється за очною (денна та вечірня) та заочною формою навчання.

Термін підготовки в докторантурі складає 2 роки та здійснюється за очною та заочною формою навчання.

Правила прийому до аспірантури та докторанури ХНУРЕ.


Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Навчання в аспірантурі проводиться з:

  • 1-го  березня – тільки за рахунок коштів фізичних  та юридичних  осіб;
  • 1-го жовтня – за рахунок коштів державного  бюджету України та за рахунок коштів фізичних  та юридичних  осіб.

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування відповідно  до правил  прийому до ХНУРЕ. На термін навчання в аспірантурі між аспірантом та Університетом укладається Договір про навчання у закладі вищої освіти. Крім того, аспіранти,  що навчаються за рахунок коштів фізичних  та юридичних  осіб укладають з  Університетом Договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців. Вартість  навчання в аспірантурі зазначена в правилах  прийому.


Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Харківського національного  університету радіоелектроніки за рахунок бюджетного фінансування затверджуються щорічно наказом Міністерства освіти і науки України.

Обсяг  державного замовлення у 2021 році.

Обсяг  державного замовлення у 2022 році.

Обсяг  державного замовлення у 2023 році.

  • Прийом заявок щодо кандидатів для вступу до аспірантури, що надають кафедри, де навчаються аспіранти, – до 20 грудня попереднього року 
  • Прийом заяв для вступу із зарахуванням з 1 березня поточного року – протягом лютого, для вступу із зарахуванням з 1 жовтня -протягом серпня. Точні терміни подання заяв вказані в Правила прийому до аспірантури та докторанури ХНУРЕ.
  • Терміни проведення вступних іспитів протягом лютого, вересня.  Детальніше в Правила прийому до аспірантури та докторанури ХНУРЕ.
  • Терміни зарахування вступників для для вступу із зарахуванням з 1 березня поточного року – не пізніше 28 лютого, для вступу із зарахуванням з 1 жовтня – не пізніше 30 вересня

Додаткові запитання щодо вступу в аспірантуру поточного року

можна задати за телефонами +380504024796 (Viber, WhatsApp, Telegram)