Спеціальний навчально-реабілітаційний відділ супроводу студентів з особливими освітніми потребами

В 2009 році для організації інклюзивного навчання студентів ХНУРЕ з особливими освітніми потребами, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 587 від 27.06.2008 року, створено науковий учбово-методичний відділ, який, відповідно до Статуту університету, в 2019 році реорганізовано в спеціальний навчально-реабілітаційний відділ супроводу студентів з особливими освітніми потребами.

Основними завданнями відділу є:

  • організація кваліфікованого корекційно-реабілітаційного, психолого-андрагогічного, соціального, соціально-середовищного, соціально-культурного, медичного, валеологічного, спортивно-фізкультурного, правового, організаційного, архітектурно-середовищного, матеріально-технічного та інших видів супроводу осіб з особливими освітніми потребами;
  • участь у складанні індивідуальних навчально-реабілітаційних програм та контроль за їх виконанням;
  • участь у розробці та впровадженні спеціальних інформаційних, медико-технічних, реабілітаційних, освітніх технологій та систем;
  • консультування керівників та співробітників навчальних підрозділів щодо організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, планування та подальше покращення навчально-реабілітаційного процесу;
  • підготовка науково-педагогічних та інших працівників Університету до роботи з особами з інвалідністю різних нозологій шляхом підвищення їх кваліфікації, проведення семінарів та ознайомчих лекцій;
  • сприяння формуванню в студентському та викладацькому колективі толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами, розуміння їх проблем;
  • організація просвітницької діяльності серед осіб без інвалідності щодо аспектів інклюзивного навчання в Університеті;
  • участь у підготовці осіб з особливими освітніми потребами до навчання в умовах Університету;
  • заміна занять з фізичної культури на заняття з адаптивного фізичного виховання та заходи з фізичного реабілітування;
  • забезпечення послідовності, комплексності та безперервності виконання реабілітаційних заходів для осіб з особливими освітніми потребами, оцінка їх результатів та ефективності.

Умови доступу студентів з особливими освітніми потребами до навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки   

 

Спеціальний навчально-реабілітаційний відділ супроводу студентів з особливими освітніми потребами Спеціальний навчально-реабілітаційний відділ супроводу студентів з особливими освітніми потребами Спеціальний навчально-реабілітаційний відділ супроводу студентів з особливими освітніми потребами

Петро Михайлович Подпружников

Начальник відділу

Петро Михайлович Подпружников

Начальник спеціального навчально-реабілітаційного відділу супроводу студентів з особливими освітніми потребами

Контакти

м. Харків, вул. Бакуліна, буд.10, к. 119, к.121, к.108

+38 (057) 702-13-43

sard@nure.ua