Служба доступності до можливостей навчання «ХНУРЕ без обмежень»

Служба доступності до можливостей навчання «ХНУРЕ без обмежень» Харківського національного університету радіоелектроніки створена за наказом ХНУРЕ від 07.03.2024 року №78 з метою вдосконалення системи освітніх послуг та управлінських процесів на базі спеціального навчально-реабілітаційного відділу супроводу студентів з особливими освітніми потребами, що функціонував у ХНУРЕ з 2009 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 587 від 27.06.2008 року.

Служба доступності покликана забезпечити реальний та комфортний доступ до можливостей навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, забезпечувати методичну підтримку педагогам та здобувачам освіти, застосовувати передові технології інтеграції, інклюзії та здоров’єзбереження за для сприяння функціонування незалежності кожної людини та її успіху.

Місія Служби доступності полягає у забезпеченні: реального доступу до можливостей навчання в Університеті на засадах визнання невід’ємної цінності і гідності кожної людини у суспільстві незалежно від її особливостей; дотримання прав особи з інвалідністю та/або хронічними захворюваннями, її рівного доступу до можливостей здобуття вищої освіти; застосування передових технологій інтеграції, інклюзії та здоров’єзбереження, у сприянні максимальній функціональній незалежності кожної людини та її успіху в житті.

Основними завданнями Служби доступності є:

  1. Створення комфортного інклюзивного освітнього середовища Університету шляхом надання можливості реалізації освітніх, соціальних і громадянських прав кожному суб’єкту освітнього процесу, в тому числі Здобувачам з особливими потребами;
  2. Сприяння розвитку толерантності серед університетської спільноти, поваги до людей з обмеженими можливостями, визнання цінності кожного суб’єкта освітнього процесу, створення і впровадження ефективних заходів з підвищення рівня інклюзивної культури в Університеті;
  3. Забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування освітнього середовища;
  4. Оцінювання та вдосконалення матеріально-технічних ресурсів Університету для адаптації освітніх програм для здобувачів з особливими освітніми потребами;
  5. Організація програми супроводу здобувачів з особливими освітніми потребами, в тому числі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивної освіти.
  6. Моніторинг та оцінювання ефективності запроваджених заходів з реалізації доступності освітнього середовища. Розробка відповідних стратегічних пропозицій, нормативно-правової та методичної документації.
  7. Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду професійної практичної діяльності у сфері інклюзії та інклюзивної освіти.
  8. Популяризація діяльності Університету у сфері інклюзії на місцевому, регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях.

 

Положення про Служба доступності до можливостей навчання

 

Умови доступу студентів з особливими освітніми потребами до навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки

 

Служба доступності до можливостей навчання «ХНУРЕ без обмежень» Служба доступності до можливостей навчання «ХНУРЕ без обмежень» Служба доступності до можливостей навчання «ХНУРЕ без обмежень»

Тетяна Андріївна Блінова

в.о. Начальника Служби

Тетяна Андріївна Блінова

в.о. Начальника служби доступності до можливостей навчання «ХНУРЕ без обмежень», ст. науковий співробітник

Контакти

м. Харків, вул. Бакуліна, буд.10, к. 119, к.121, к.108

+38 (057) 702-13-43

+38(099)146-18-25 (керівника)

sard@nure.ua