Розробки ХНУРЕ

Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при плануванні систем і веденні радіочастотного моніторингу Інформаційна технологія імітаційно-математичного моделювання комплексного розпізнавання радіовипромінюючих об'єктів Інформаційна технологія оцінюванння ефективності функціонування національних систем радіомоніторингу Дослідний зразок модуля адаптивної цифрової просторово-часової обробки сигналів на тлі адитивної суміші маскувальних шумових та пасивних завад Лазерна система виявлення снайперської оптики Автоматизована лазерна установка DLM FLEX Лазерний далекомір LR-20-EN Лазерний далекомір LR-ER-20 Динамічні платформи для симуляторів, тренажерів, атракціонів Багатофункціональний 3D принтер «ВЕЖА» Універсальний мультимедійний стрілецький тренажер Оптико-електронний комплекс виявлення та супроводу повітряних об’єктів