Освітня програма Економічна кібернетика

Освітня програма Економічна кібернетика

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» орієнтована на підготовку фахівців, що володіють навичками бізнес-аналізу та моделювання процесів економічної діяльності підприємств, прийняття рішень за умов ризику, здійснювати супровід сучасних інформаційних проектів та програм.

Посади, які можуть отримати наші випускники численні та різноманітні, з акцентом на фінансовий сектор (включаючи банківський, фінансовий аналіз, прогнозування, бухгалтерський облік, податкові консультації, страхування і торгівлю). Також випускники освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» можуть працювати у сфері маркетингу та інформаційних технологій.

Компетентності:

  • виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівнях;
  • описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;
  • застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач за допомогою сучасних інформаційних пакетів;
  • прогнозувати соціально-економічні процеси;
  • використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;
  • виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
  • проводити діагностику функціонування та розвитку суб’єктів господарювання;
  • використовувати методичний інструментарій для оцінки та управління економічними ризиками;
  • проводити аналіз організаційних та економічних процесів на підприємствах ІТ-індустрії;
  • розробляти та впроваджувати ефективні системи підтримки прийняття управлінських рішень.

 

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» (2018)