Спеціальність 051 – Економіка

Спеціальність 051 - Економіка

«Я завжди стверджував, що закони економіки це закони життя»,

Філіп Уікстід (1844-1927), британський економіст.

«Технології це всього лише інструмент»,

Білл Гейтс, засновник корпорації Microsoft.

 

Сучасний економіст повинен не тільки розуміти економічні процеси, але й вміти їх успішно реалізовувати за допомогою сучасних технологій. А саме: складати бізнес-плани розвитку підприємства, володіти знаннями в сфері управління проектами, використовувати Інтернет-ресурси для ведення електронної комерції (розробка та просування сайтів), застосовувати методи та засоби економічної безпеки (захист інформації на підприємстві), проводити маркетингові дослідження, моніторинг та прогнозування соціально-економічних процесів, здійснювати розробку та впровадження інноваційних методів у фінансовій та банківській діяльності, використовувати ефективні моделі управління для підвищення ефективності роботи підприємства. Таким чином, сучасний економіст повинен бути універсальним фахівцем і, тим самим, підвищити свою конкурентоздатність на ринку працевлаштування.

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» – це унікальне поєднання економіки, бізнесу та інформаційних технологій, яке надає можливість отримати якісну базову економічну підготовку, а інформаційні технології забезпечують особливі системні навички, що дозволяють здійснювати оцінку, аналіз і прогнозування діяльності економічних систем в умовах ризику і невизначеності.

Програма підготовки складається з блоків:

 1. Загальноекономічні дисципліни.
 2. Спеціальні дисципліни з економіко-математичного моделювання.
 3. Дисципліни з інформаційних технологій.

За результатами навчання випускник отримає навички:

 1. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарських рішень в контексті поведінки різних економічних агентів.
 2. Описувати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 3. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 4. Аналізувати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 5. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.
 6. Аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 7. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 8. Здійснювати міждисциплінарний аналіз функціонування соціально-економічних систем.
 9. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання.
 10. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 11. Моделювати та удосконалювати бізнес-процеси.
 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства.

Роботодавці:

 • підприємства різних галузей економіки;
 • банківські установи;
 • страхові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • органи влади;
 • міжнародні компанії та ін.