Ламтюгова Світлана Миколаївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Ламтюгова Світлана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Назва дисертації– «Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в’язкою нестисливою рідиною»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник– Сидоров Максим Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент– Колодяжний Володимир Максимович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Міністерства освіти і науки України

Автореферат29/01/2016Дисертація17/02/2016Відгук_1Відгук_2