Кафедра вищої математики (ВМ)

Кафедра забезпечує базову освіту за загальним курсом вищої математики в повному обсязі на всіх спеціальностях університету, де математика не є профілюючою дисципліною.

Основні функції

Головною метою викладання курсу вищої математики є розвиток математичного і логічного мислення студентів, підготовка їх до вивчення спеціальних дисциплін і самостійної роботи над науково-технічною літературою, засвоєння основних понять, ідей і методів сучасної математики, уміння їх використовувати при розв’язанні конкретних задач.

У результаті вивчення курсу студент засвоює основні ідеї лінійної алгебри і класичного математичного аналізу, учиться володіти навичками математичного дослідження прикладних задач – формулювання реальної проблеми у вигляді математичної задачі і вибір оптимального методу її розв’язання, здобуває навички розв’язання математичних задач з доведенням рішення до практичного результату (формули, числа, графіка, якісного висновку), учиться самостійно розбиратися в математичному апараті спеціальної літератури.

Наукові напрями кафедри:

– розвиток побудови алгоритмів розв’язання початково-крайових задач нестаціонарної електродинаміки на основі інтегральних рівнянь та їх застосування;

– математичне моделювання задач розв’язання збудження широкосмугових та надширокосмугових незамкнених та неоднорідних антен;

– розробка нових технологій в математичній освіті та їх впровадження в дистанційну освіту;

– алгебраїчні структури, мультиалгебраїчні системи та їх застосування при моделюванні процесів факторизації;

– стаціонарні та нестаціонарні плазмони, їх збудження та застосування.

Олександр Георгійович Нерух

Завідувач кафедри

Олександр Георгійович Нерух

Завідувач кафедри вищої математики, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти

Корпус «І», 3-й поверх, кім. 315-і
+38 (057) 702-13-72
d_hm@nure.ua