Кафедра охорони праці (ОП)

Основні функції:

Викладання обов’язкових навчальних дисциплін: “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці та цивільний захист”.

Надання консультацій з розділу «Охорона праці» в дипломних проектах (роботах) бакалаврів.

Навчання:

На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці та цивільний захист”, “Екологічна безпека”, “Безпека праці в індустрії інформаційних технологій”, “Організація управління умовами праці”.

Наука й міжнародне співробітництво:

Наукові напрями кафедри: математичне моделювання ергатичних систем і розроблення технічних засобів і методів забезпечення безпеки технологічних і виробничих процесів.

Наукові напрямки діяльності викладачів кафедри «Охорона праці»:

  1. Методи і засоби захисту від дії електромагнітних випромінювань на людину – Стиценко Т.Є.
  2. Екологічна безпека, сучасний стан – Березуцька Н.Л.
  3. Нові підходи до управління охороною праці на підприємствах: синергетика, ризик-менеджмент – Пронюк Г.В.
  4. Проблеми зниження акустичного шуму і технологічної вібрації – Мамонтов А.В.
  5. Дослідження та оцінка ризику в ергатичних системах – Айвазов В.А.
  6. Вплив шкідливих факторів на здоров’я людини – Хондак І.І.
  7. Новітні інформаційні технології управління умовами праці – Сердюк Н.М.
Тетяна Євгенівна Стиценко

Завідувач кафедри

Тетяна Євгенівна Стиценко

Завідувач кафедри охорони праці, член НМР, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

кімн. 237, 246, 246а, 247, 249, 451

+38 (057) 702-13-60

d_os@nure.ua