Зіарманд Артур Нісарович

03.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Зіарманд Артур Нісарович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для цифрового моніторингу та хмарного управління транспортом»
Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13- 54)
Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації
проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України)
Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно- фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико- технічний інститут” Національної академії наук України)

Автореферат 29/12/2017 Дисертація 19/01/2018 Відгук_1 Відгук_2