Здоренко Юрій Миколайович

05.03.2018

 Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Здоренко Юрій Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач Військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, Міністерство оборони України

Назва дисертації – «Методи розподілу ресурсів телекомунікаційних каналів на основі використання нечітких нейронних мереж»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Масесов Микола Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу Наукового центру зв’язку та інформатизації (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Міністерства оборони України)

Офіційний опонент – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Лаврут Олександр Олександрович, к.т.н., доцент, професор кафедри тактики (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  Міністерства оборони України)

Автореферат 05/08/2016 Дисертація 22/08/2016 Відгук_1 Відгук_2