Ушаков Сергій Іванович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ушаков Сергій Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – Науковий співробітник науково-випробувального відділу Національного Центру управління та випробування космічних засобів Державного космічного агентства України

Назва дисертації – «Методи компенсації впливу багатопроменевості сигналу спільного джерела в пасивних радіотехнічних системах частотно-часової синхронізації»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої ради –  Д 64.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України  (61166, м. Харків, пр. Науки 14;  тел. (057) 7021-016)

Науковий керівник – Костиря Олександр Олексійович, доктор технічних наук,  старший науковий  співробітник, провідний науковий співробітник кафедри основ радіотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Величко Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Офіційний опонент – Карлов Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий  співробітник, начальник науково-дослідного відділу (Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба Міноборони України)

Автореферат 27/05/2016 Дисертація 15/06/2016 Відгук_1 Відгук_2