Толстих Єлизавета Геннадіївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Толстих Єлизавета Геннадіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації «Удосконалення моделей та методів радіоакустичного зондування атмосфери»

Шифр та назва спеціальності05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої радиД 64.052.03

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник – Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Баришев Ігор Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України)

Офіційний опонент – Єфімов Валентин Борисович, к.ф.-м.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу дистанційного зондування Землі (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Автореферат 26/11/2018 Дисертація 10/12/2018 Відгук 1 10/12/2018 Відгук 2 10/12/2018